OČNÍ ODDĚLENÍ - pavilon F
Primář:
MUDr. Wandrolová Zdeňka
553 766 370
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Satke Petra
553 766 372
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 375
recepce, objednávky 553 766 373, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ambulance, pohotovost 553 766 379
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Oční oddělení bylo založeno v r. 1924, tehdy jako součást Zemské nemocnice v Opavě.

V současné době je oddělení umístěno v 1. podlaží pavilonu F, kde se nacházejí všechny vyšetřovny a operační sál. Pro hospitalizované pacienty oddělení využívá sdruženého lůžkového fondu chirurgického oddělení. V současnosti se o pacienty stará celkem 8 lékařů pod vedením primářky MUDr. Zdeňky Wandrolové, 8 zdravotních sester, 1 sanitářka a 1 administrativní pracovnice pod vedením vrchní sestry Petry Satke.

AMBULANTNÍ ČÁST
Všeobecná oční ambulance

V rámci ambulance provádíme diagnostickou a léčebnou péči širokého spektra očních onemocnění a úrazů. Ambulance má k dispozici několik biomikroskopických lamp s možností pořízení fotodokumentace, oftalmoskopy, speciální vyšetřovací čočky, bezkontaktní i kontaktní oční tonometry, automatické i kinetické perimetry, pachymetr, autorefraktometr, foropter, ultrazvukový přístroj.

Sítnicová poradna

V této poradně se věnujeme diagnostice a léčbě onemocnění sítnice. Pečujeme především o pacienty s diabetem, u kterých vznikly po delším trvání onemocnění oční komplikace, ošetřujeme pacienty s uzávěry sítnicových cév, pacienty se zánětlivými změnami na sítnici, nádorovým postižením či vrozenými změnami. Sítnicová ambulance je vybavena špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou. Mezi diagnostické přístroje patří především digitální sítnicová kamera, s jejíž pomocí je možné pořídit kvalitní barevnou fotodokumentaci změn na sítnici nebo po použití kontrastní látky znázornit veškeré cévní zásobení zadní části oka. Dále používáme oční koherentní tomograf (OCT), který provede kvalitní zobrazení jednotlivých vrstev sítnice a přispěje tak ke zpřesnění diagnostiky mnoha chorob. K léčení některých patologií na sítnici používáme argonový laser.

Dětská ambulance

V rámci této ambulance pečujeme o děti s vrozenými i získanými očními chorobami. U nejmenších dětí se jedná především o časté záněty povrchu oka ve spojení s vrozenou neprůchodností slzných cest, kterou s velkou úspěšností řešíme včasnou sondáží. Dále se provádějí pravidelná sledování očního pozadí u dětí předčasně narozených a sledování dětí s vrozenými očními vadami - především s vrozeným šedým a zeleným zákalem. Velkou část náplně práce tvoří péče o děti s refrakčními (dioptrickými) vadami, děti šilhavé a tupozraké. V rámci komplexní péče o tyto děti úzce spolupracujeme s ortoptickou sestrou v oční třídě specializované mateřské školy a zrakovými terapeuty centra Vidum, a dále se základní školou pro děti slabozraké. Na konzervativní léčbu šilhavých dětí pak v indikovaných případech navazuje léčba operační.

Operační ambulance

Zde provádíme předoperační vyšetření a přípravu pacientů především před operací šedého zákalu. Pacienti jsou detailně vyšetřeni, pomocí ultrazvukového a optického biometru je pacientům změřena dioptrická hodnota nitrooční čočky, která jim bude do oka implantována v průběhu operace šedého zákalu. Během vyšetření jsou pacienti informováni o průběhu operace, jsou jim podány informace o typech nitroočních čoček, které je možné do oka během operace implantovat. Pacienti mají možnost vybrat si čočku jednoohniskovou, čočku torickou (která řeší větší nepravidelné zakřivení rohovky), i čočku víceohniskovou, která umožní pacientovi být po operaci zcela bez brýlí. Při výběru speciálních refrakčních čoček je pacient dále detailněji vyšetřen a podstupuje individualizovaný pohovor tak, aby pro něj byla vybrána nejoptimálnější varianta nitrooční čočky.

Glaukomová ambulance

V rámci této ambulance provádíme dispenzarizaci, komplexní vyšetření a léčbu včetně léčby laserové a chirurgické u pacientů se zeleným zákalem (glaukomem). Ke změření nitroočního tlaku slouží bezkontaktní a aplanační tonometr, tloušťka rohovky se měří pachymetrem. K vyšetření zorného pole má ambulance k dispozici statický počítačový perimetr, jehož součástí je i možnost vyšetření automatické kinetické perimetrie. Další přesné vyšetření změn na papile zrakového nervu, které je nezbytně důležité pro diagnostiku i sledování vývoje choroby, umožní Heidelberský retinální tomograf (HRT). Oční počítačový tomograf (OCT) pomáhá v hodnocení kvality vrstvy nervových vláken sítnice, což je důležitý ukazatel při hodnocení stadia glaukomového postižení. V léčbě kromě lokálních léků (kapek) můžeme použít i lasery: Nd: YAG laser a SLT laser, ev. mikrochirurgické postupy s použitím drenážních implantátů či bez nich.

Oční pohotovost

Pracovní dny:
15:30 - 21:00 hodin - pavilon F
21:00 - 07:00 hodin - chirurgická ambulance, pavilon V

Víkendy a svátky:
09:00 - 20:00 hodin - pavilon F
20:00 - 07:00 hodin - chirurgická ambulance, pavilon V

Oční lékař je přítomen pouze na pavilonu F - každý pracovní den do 21:00 hodin, o víkendech a svátcích potom do 20:00 hodin. Po této době Vás ošetří lékař na chirurgické ambulanci.

Oční ambulance Bruntál, detašované pracoviště (Smetanova 1099, Bruntál)

Ordinační hodiny:
PO   07:00 - 14:30 hodin (na objednávku, bez objednávky pouze akutní stavy)
ST   15:00 - 19:00 hodin (perimetry, pouze na objednávku)
ČT   07:00 - 14:30 hodin (na objednávku, bez objednávky pouze akutní stavy)

Telefon: +420 724 486 634 (objednávky jsou realizovány v ordinační době v pondělí a ve čtvrtek).

V rámci ambulance provádíme diagnostickou a léčebnou péči širokého spektra očních onemocnění a úrazů pro pacienty z bruntálského regionu.

OPERATIVA A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Laserové výkony:
• fotokoagulace sítnice,
• laserové iridotomie,
• laserové kapsulotomie,
• selektivní laserová trabekuloplastika.

Operační výkony:
• operace šedého zákalu,
• operace zeleného zákalu (trabekulektomie, využití drenážních implantátů),
• operace šilhání,
• operace patologického postavení víček,
• excize kožních lézí víček a obličeje, prosté nebo s plastickými kožními posuny či přenosy,
• plastické operace převislých horních víček.

Přístrojové vybavení:
• optický koherentní tomograf (OCT),
• heidelberský retinální tomograf (HRT),
• digitální sítnicová kamera,
• automatický a kinetický perimetr, Lancasterovo plátno,
• tonometry (bezkontaktní, aplanační),
• autorefraktokeratometry,
• lasery (argonový laser, Nd:YAG laser, SLT laser),
• ultrazvuk (A, B- scan),
• biometr optický a ultrazvukový, pachymetr,
• fakoemulsifikační přístroj pro operace šedého zákalu,
• operační mikroskop Lumera Zeiss.

Ceník nehrazených materiálů a výkonů očního oddělení je uveden na stránkách Slezské nemocnice.

FOTOGALERIE
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Oční oddělení Slezské nemocnice v Opavě   [ TV Polar, 01. 11. 2014 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Web od Linelab.