ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ - pavilon V
Primář:
MUDr. Hudymač Martin
553 766 420
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Mgr. Klímová Romana
553 766 422
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 426
vedoucí lékař anestézie 553 766 565
staniční sestra - anesteziologická část 553 766 563
staniční sestra - resuscitační část 553 766 424
anesteziologická ambulance 553 766 959
ambulance chronické bolesti 553 766 270
lůžkové oddělení 553 766 424, 553 766 559
dokumentární pracovnice 553 766 653
Návštěvní hodiny

Denně od 14:30 do 17:00 hodin, vzhledem ke specifičnosti oddělení prosíme o návštěvu maximálně dvou příbuzných najednou.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Primariát ARO tvoří anesteziologická část, resuscitační část, ambulance pro léčbu chronické bolesti a anesteziologická ambulance.

Ambulance léčby chronické bolesti

V ambulanci pracuje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru algeziologie (léčba bolesti).

Ambulance je určena pro nemocné, kteří trpí chronickou bolestí, tedy bolestí přesahující délku trvání 3-6 měsíců a nelze ji zvládnout běžnými analgetiky předepisovanými v ordinaci praktického lékaře.

Mezi tyto diagnózy patří např.:
• chronické degenerativní onemocnění kloubů a páteře,
• přetrvávající bolesti zad i po opakovaných operacích,
• revmatická onemocnění,
• neurologická onemocnění (např. postižení jednoho nebo více periferních nervů, bolesti spojené s roztroušenou sklerosou, Parkinsonovou nemocí, po cévních mozkových příhodách, fantómové bolesti),
• poúrazové stavy,
• diagnózy, které nesplňují kritéria délky trvání, ale vyžadují pro svou vysokou intenzitu bolesti aktivní a včasný léčebný přístup (onkologické onemocnění nebo postherpetická bolest).

Naše ambulance se nezabývá chronickými bolestmi hlavy (např. migrénou) - tato problematika spadá do kompetence neurologa.

Poskytovaná péče:
• nastavení adekvátní analgetické léčby farmaky,
• specifické anesteziologické techniky (epidurální analgezie, blokády postižených periferních nervů),
• infusní analgetické léčba,
• zavádění dlouhodobého žilního vstupu (PICC).

Dlouhotrvající nedostatečně tlumená bolest mění nemocnému život - vede k rozvoji depresí, poruchám spánku, zhoršení kondice, ztrátě zaměstnání nebo narušení rodinných vztahů. Léčebný přístup musí být komplexní a naše pracoviště aktivně spolupracuje i s jinými specializovanými ambulancemi ve snaze co neúčinněji mírnit život s chronickou bolestí.

Algeziologická ambulance je umístěna v 1. patře bloku D pavilonu V.

Anesteziologická ambulance

Anesteziologická ambulance slouží k posouzení předoperačního vyšetření praktickým lékařem nebo internistou, které musí klient přinést s sebou do naší ambulance. Na základě provedených vyšetření se zhodnotí rizika anestezie a zvolí se vhodný druh anestezie, případně se doplní další vyšetření k ozřejmění celkového zdravotního stavu.

Součástí vyšetření je také zhodnocení souhlasu a poučení s anestezií, které klient obdrží předem na jednotlivých odděleních nebo si jej může stáhnou v Dokumentech ke stažení. Tento přinese s sebou již vyplněný. Lékař vysvětlí klientovi způsob a druh zvolené anestezie, případně probere další jeho dotazy.

Na základě zhodnocení všech dostupných vyšetření je sepsáno předoperační anesteziologické vyšetření, které upraví dávkování dosud užívaných léků tak, aby nedocházelo k jejich intreakci s látkami podávanými během anestezie samotné, jsou vypsány další léky, které budou klientovi před operací podány (léky na spaní, zklidnění, prevence alergické reakce, případně infuzní terapie). To vše s cílem předejít případným komplikacím během a po operačním výkonu, minimalizovat vliv anestezie na celkový zdravotní stav a pooperační komfort klienta.

Anesteziologická ambulance je umístěna v prostorách ortopedických a chirurgických ambulancí bloku A pavilonu V (ambulance č. 7 a 8).

Lůžková část resuscitačního oddělení

Lůžková část je vybavena 8 lůžky. Nachází se v 1. patře budovy V, společně s centrálními operačními sály - v těchto prostorách funguje od roku 2002.

Zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů v kritických stavech. Závažnost onemocnění těchto pacientů vyžaduje podporu základních životních funkcí nebo náhradu selhaných orgánových systémů. K nejčastějším diagnózám pacientů hospitalizovaných na resuscitačním oddělení patří onemocnění chirurgického, interního a neurologického charakteru.

Z chirurgických stavů se jedná o pooperační dechovou nedostatečnost, nitrobřišní sepse, těžké záněty slinivky břišní, polytraumata a šokové stavy.

Spektrum onemocnění interní povahy zahrnuje srdeční selhání, masivní plicní embolizace, těžké infarkty myokardu s kardiogenním šokem, těžké plicní záněty, těžký průběh astmatu a exacerbace chronické obstrukční choroby bronchopulmonální, intoxikace a mnoho dalších.

Mezi onemocnění neurologického rázu patří centrální mozkové příhody s poruchou vědomí, těžké epileptické záchvaty, dále infekce centrálního nervového systému nebo kraniotramata.

Oddělení disponuje celou řadou nejmodernějších speciálních přístrojů určených jak k monitoraci pacientů, tak k podpoře orgánových funkcí. Nedílnou součástí každého resuscitačního lůžka je monitor, ventilátor, rozvod medicinálních plynů, odsávačka, infuzní pumpy a lineární dávkovače pro aplikaci farmak. V případě selhání ledvin jsou k dispozici přístroje k provedení dialýzy či hemofiltrace. Od roku 2002 vlastní oddělení intubační bronchoskop a nově videolaryngoskop.

Lůžka jsou vybavena antidekubitární matrací s cílem minimalizovat vznik proleženin, ke kterým jsou pacienti v kritických stavech extrémně náchylní.

Oddělení je rozděleno boxovým systémem - jednotlivá resuscitační lůžka jsou od sebe separovaná prosklenou stěnou, což umožní významně snížit riziko přenosu infekce mezi pacienty.

Naše oddělení disponuje plně vybaveným operačním sálkem pro akutní zákroky našich pacientů. Oddělení ARO úzce spolupracuje s jednotlivými JIP a standardními odděleními různych oborů, kam jsou pacienti přeloženi po zlepšení zdravotního stavu k doléčení.

Péče o pacienty je celodenně zajištěna anesteziologem s plnou kvalifikací v oboru anesteziologie a resuscitace (A+R) a týmem kvalifikovaných sester specialistek. Trvale je dostupný chirurg, internista, lékař ORL a neurolog jako konziliář u lůžka. Nepřetžitě je rovněž zajištěna dostupnost RTG a laboratoří - oddělení klinické biochemie, transfuzní a hematologické oddělení.

Děti do 18 let věku pro dlouhodobou resuscitační péči nepřijímáme! Tito pacienti jsou urgentně zajištěni na našem oddělení a následně přeloženi na dětské ARK Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Naše oddělení zajišťuje konziliární doprovod pacientů při převozu sanitním vozem v případě ošetření, vyšetření a překladu na jiné oddělení. Současně provádíme KPR u pacientů ve všech pavilonech naší nemocnice.

FOTOGALERIE
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH

Web od Linelab.