KOŽNÍ ODDĚLENÍ - pavilon E
Primář:
MUDr. Pallová Veronika
553 766 414
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Widhalmová Lenka
553 766 412
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 411
kartotéka, objednávání pacientů 553 766 414
HISTORIE ODDĚLENÍ

V roce 1900 začala fungovat Zemská nemocnice a kožní oddělení bylo jeho základní součástí. V té době totiž patřilo kožní oddělení mezi tři největší oddělení hned po interně a chirurgii.

Po válce v roce 1945 se kožní oddělení přestěhovalo do pavilonu E, kde funguje dodnes. Lékaři kožního oddělení se chovali vždy velice progresivně, jako jedni z prvních začali používat k léčbě penicilín, vydatnou měrou se podíleli na vědecké  činnosti v okrese. V té době byla primářem oddělení MUDr. Reinišová, která byla za svůj výzkum využití řas v humánní medicíně a rozsáhlou osvětovou činnost poctěna titulem „Zasloužilý lékař“.

V roce 1977 se stal primářem MUDr. Žywiol, který byl zapálen pro obor a novátorství, zřídil na pracovišti zákrokový sálek, důsledně prosazoval kompresivní metodu v léčbě varikosního syndromu  s vlastní modifikací použití tampónů, začal provádět sklerotizaci varixů, zahájil kryochirurgii a operační sálek byl posléze rozšířen o využití služeb lékařů ARO k větším výkonům.

V roce 1989 primářka MUDr. Němcová zavedla na Kožním oddělení fototerapeutickou léčbu, která je uznávanou metodou v léčbě dermatologických chorob dodnes.

V roce 1991 jsme jako jedno z prvních oddělení redukovali počet lůžek z 50 na 20. V pavilonu E byla v prvním patře umístěna lůžková část a v přízemí se vytvořila část ambulantní.

Od roku 1993 se stala primářem MUDr. Jašková, která v  roce 1995 založila lymfologické centrum, dnes již s certifikátem garance kvality.

V roce 2016 byla jmenována primářem kožního oddělení MUDr. Pallová. Ta v roce 2020 uvedla do provozu ambulanci pro biologickou léčbu.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ
Dermatologická ambulance

Naše ambulance je zaměřena na komplexní dermatologickou péči. Do této péče spadá diagnostika a léčba kožních chorob, diagnostika a léčba kožních změn a nádorů, vyšetřování  mateřských znamének a pigmentových změn kůže, systémová konvenční léčba kožních chorob a biologická léčba, chirurgická léčba, ekzémologie vč. epikutánního testování, léčba chorob nehtů vč. chirurgických zákroků na nehtech, odstraňování virových bradavic, vlasová problematika a jiné.

Venerologická ambulance

V naší ambulanci je soustředěná většina venerologických nemocných ze spádové oblasti. Jen nepatrná část je léčena v jiných kožních ambulancích. Lékař provede vyšetření nemocných a pokud je třeba zahájí léčbu. Pacienti jsou edukování jak správně dodržovat léčebný režim a jak se chovat při pozitivitě pohlavní choroby. Je prováděno depistážní šetření, aby bylo včas zabráněno šíření těchto chorob. V posledních letech je zaznamenán vzestup těchto nemoci. Léčba pohlavních chorob podléhá hlášení pohlavních chorob do registru, který je veden na základě legislativních požadavků dle vyhlášky MZČR č. 440/2000 Sb. a zákonu č. 258/2000 Sb.

Lymfologická ambulance

Lymfologická ambulance  splňuje podmínky Garance kvality, kterou uděluje Česká lymfologická společnost ČLS JEP. Jako jediná v okrese poskytuje klientům komplexní lymfologickou terapii i s možností hospitalizace. Působení naší ambulance přesahuje hranice okresu. Lymfologičtí pracovníci jsou dobře proškoleni a mají praxi v péči o lymfedém. Neustále sledují nové trendy v této oblasti a doplňují své informace. Na lymfologickém pracovišti jsou prováděny ruční i přístrojové masáže. Provádí se kompresivní terapie jak obinadly, kdy sestry aplikují vícevrstvou či jednoduchou bandáž, tak kompresivními pomůckami. Ovládají problematiku kompresivních pomůcek a umí pacientům doporučit a vyhledat pomůcku dle jejich potřeb /pažní návleky, stehenní a lýtkové punčochy, punčochové kalhoty, kompresivní pomůcky na míru, moderní obvazové materiály - Mobiderm atd./. Umí používat techniku lymfo-tapingu, která se začala využívat při léčbě lymfedému.

Fototerapie

Naše oddělení je centrem fototerapie pro kožní ambulance ve spádu, ale i pro vzdálenější okolí. S touto terapií máme na oddělení dlouholeté zkušenosti. Cílená UVA a UVB fototerapie  je speciální fyzikální léčba některých kožních chorob, kdy požadované spektrum záření léčebně příznivě ovlivňuje některé procesy v kůži. Lékaři i sestry jsou v léčbě školeni, znají možné komplikace a velmi dobře mohou klienty o této problematice edukovat. Fototerapie UVB, UVA a PUVA, která je součástí léčby kožních chorob je hrazena pojišťovnou. V některých případech ji mohou klienti využít i za úhradu.

Součástí fyzikální léčby fototerapií je i  využití  přístroje nové generace Fotonyx. Záření proniká až do hloubky 4-5 cm. Využívá se v kosmetické oblasti /zlepšení akné, ekzémů, stárnutí pleti, podráždění kůže/, pro regeneraci kůže /jizvy, strie, popáleniny, vředy/ a pro podporu imunity /zlepšení metabolických změn/. Tato terapie není hrazena pojišťovnou a klienti si jí musí hradit.

Névová poradna

Kožní  ambulance provádí diagnostiku a léčbu kožních změn a nádorů, vyšetřování  mateřských znamének a pigmentových změn kůže a jiných kožních  lézí. Vyšetření vždy doplňuje diagnostika dermatoskopická s užitím ručního dermatoskopu. Po zhodnocení nálezu  je pacientovi doporučena tzv zdravotní excize  resp. odstranění  kožní změny s histologickou verifikací, kterou hradí zdravotní pojišťovna. Kožní změny, které lékařem nejsou indikovány ke zdravotní excizi si může klient po objednání nechat odstranit na vlastní náklad dle platného ceníku výkonů. Na ambulanci provádíme i dispenzarizací klientů s již pozitivním výsledkem vyšetření.

Naše ambulance se každoročně zapojuje do preventivní akce „Evropský den melanomu“ v ČR. Obsahem tohoto dne je nabídka bezplatného vyšetření pigmentových znamének a distribuce tiskových materiálů s osvětovou tematikou ochrany před sluncem.

Zákrokový sálek

Kožní ambulance má svůj zákrokový operační sálek, který lékaři využívají k provádění drobných chirurgických zákroků. Patří sem výkony, které jsou prováděny ze zdravotního hlediska a jsou hrazeny pojišťovnou nebo zákroky za úhradu z indikace kosmetické. Pojišťovny hradí pouze odstranění lézí  rizikového charakteru či chování. Lékař  pacienta seznámí s výkonem, s jeho postupem a pacient se může rozhodnout zda zákrok absolvuje.

Nejčastější výkony hrazeny pojišťovnou:
• excize kožních zhoubných nádorů ze zdravotní indikace
• exice dysplastických névů ze zdravotního hlediska
• operační zákroky na nehtech, atheromy, incize abscesů
• probatorní excize k objasnění diagnóz
 
Nejčastější výkony za úhradu pacienta hlavně z kosmetického hlediska (úhrada dle schváleného ceníku SN Opava):
• odstranění fibromů
• šeškrábnutí početných seborrhoických veruk
• excize névů z kosmetických důvodů
Biologická léčba

V roce 2020 naše pracoviště získalo statut Centra pro biologickou léčbu v dermatologii a stalo se tak součástí centrové péče v České republice. Biologická léčba je určená k léčbě lupénky, těžkého atopického ekzému, chronické kopřivky, hidradenitidy a některých puchýřnatých chorob. Jedná se o cílenou léčbu těchto onemocnění, kdy je léčba biologikem alternativou ke klasické farmakologické léčbě a přichází v úvahu u těch stavů, kde je klasická léčba neúčinná nebo nemůže být podána. S pokrokem v oblasti molekulární biologie a moderních technologií se rozšiřuje skupina látek určených k biologické terapii obecně a s lety praxe přibývá i indikační spektrum diagnóz, které budeme schopni biologikem léčit.

Kožní lůžková část

Pokud má být  nemocný hospitalizován, je nutné vyšetření  kožním lékařem Slezské nemocnice, který určí naléhavost přijetí. K hospitalizaci přijímáme i nemocné s doporučením spádových dermatologů ideálně s jejich doporučením. Pro lepší spolupráci s odděleními a s ambulantním sektorem je lépe pacienty k plánované hospitalizaci předem objednat nebo je určen tzv. akutní příjem, který je řešen neodkladně.

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Web od Linelab.