GERIATRICKÉ A DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - pavilon H
Primář:
MUDr. Rýznarová Ingrid
553 766 780
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Wagnerová Zdeňka
553 766 791, 553 766 820, 553 766 823, 724 486 630
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 761, 553 766 976
sociální sestra 553 766 783
geriatrická ambulance 553 766 787
interní a osteologická ambulance 553 766 787
lůžková část H1 553 766 789
lůžková část H2 553 766 975
lůžková část H3 553 766 785
lůžková část L3 - ošetřovna 553 766 828
lůžková část L3 - lékař 553 766 829
Návštěvní hodiny

Denně od 15:00 do 17:00 hodin.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Geriatrie je specializační obor zabývající se chorobami pacientů vyšších věkových skupin. Pro tento obor je specifické prolínání zdravotnické a sociální problematiky. Zabývá se prevencí, komplexní diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péčí. Za cíl si klade zlepšit funkční stav u seniorů a umožnit návrat do jejich domácího prostření. Zlepšení kvality jejich života ve spolupráci například s agenturami domácí péče nebo pobytovými sociálními zařízeními.

Geriatrické a doléčovací oddělení poskytuje lůžkovou, ambulantní i konziliární péči.

Lůžkové oddělení

Na lůžkové stanice jsou přijímáni zejména pacienti z ostatních oddělení Slezské nemocnice, kteří po vstupní stabilizaci stavu potřebují další došetření, rehabilitaci a doléčení a jejich zdravotní stav zatím neumožňuje propuštění domů. Menší část pacientů je přijímána z jiných zdravotnických zařízení v regionu nebo z domova na doporučení praktického lékaře.

O pacienty se na GDO stará tým lékařů (geriatrů a internistů), všeobecných sester a ošetřovatelek, který má zkušenosti se širokým spektrem diagnóz od pooperačních stavů až po komplikované interní nemoci. Největší skupinu pacientů ale tvoří křehcí senioři zatížení mnoha chronickými chorobami, kteří jsou po akutním onemocnění často vyčerpaní, dezorientovaní a špatně pohybliví. Hlavním cílem hospitalizace na GDO je pak šetrně zvládnout všechny komplikace, postupně obnovit soběstačnost pacientů a zajistit jim bezpečný návrat do domácího prostředí.

Při péči o geriatrické pacienty je nezbytná úzká spolupráce s fyzioterapeuty, ergoterapeutkou, logopedkou a zejména pak se sociálními pracovnicemi, které jsou v každodenním kontaktu s lékaři, sestrami i rodinami pacientů.

Lůžková oddělení sídlí ve zrekonstruovaném pavilonu H. Pokoje jsou dvoulůžkové s bezbariérovou koupelnou, v každém pokoji je televize, na celém oddělení je k dispozici wi-fi. Renovací prošlo i okolí pavilonu, kde byl vybudován malý park s altány a lavičkami.

Ambulance

V rámci GDO fungují čtyři odborné ambulance. Na Osteologické ambulanci jsou sledováni a léčeni pacienti s osteoporózou a jinými metabolickými onemocněními kostí. Geriatrická ambulance je zaměřena na péči o křehké seniory, zejména na diagnostiku a léčbu poruch paměti, úpravu medikace u pacientů zatížených velkým množstvím léků a na předoperační přípravu seniorů před většími, zejména ortopedickými výkony. Nutriční ambulance pak zajišťuje došetřování a léčbu pacientů s podvýživou nebo s nutností podávání enterální výživy se zvláštním zaměřením na pacienty s nádorovým onemocněním a na seniory. V Paliativní ambulanci se věnujeme pacientům s nevyléčitelnými onemocněními.

Paliativní medicína

Další specializací GDO je paliativní medicína – péče o pacienty s nevyléčitelným onemocněním zaměřená na zvládnutí nepříjemných příznaků a na zajištění komfortu v závěru jejich života. Paliativní péče je poskytována buď za hospitalizace, v paliativní ambulanci nebo jsou pacienti a jejich rodiny ve spolupráci s opavským mobilním hospicem připravováni na péči v domácím prostředí. Lékaři, sestry a sociální pracovnice z GDO stáli u zrodu paliativního týmu  Slezské nemocnice a zajišťují paliativní konzilia pro ostatní oddělení.

Další aktivity

Lékaři a sestry GDO se každoročně aktivně účastní řady odborných kongresů a seminářů s příspěvky zejména na geriatrická a paliativní témata. Zajišťují také výuku vnitřního lékařství a geriatrie na Slezské univerzitě. V posledních letech GDO spolupracovalo s Geriatrickou klinikou VFN v Praze na dvou mezinárodních vědeckých studiích týkajících se úbytku svalové hmoty u seniorů.

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Paliativní medicína, MUDr. Ingrid Rýznarová   [ ČR Ostrava, 9. 5. 2018 ]
Koncepce paliativní péče na opavsku   [ TV Polar, 30. 10. 2017 ]

Web od Linelab.