Zřizovací listina příspěvkové organizace Slezská nemocnice v Opavě [ke dni 17. 6. 2022]

Do všech Rozhodnutí o změně v registraci poskytovatele zdravotních služeb je možno nahlédnout na vyžádání na sekretariátu ředitele Slezské nemocnice.


Web od Linelab.