I nepříjemné zprávy se dají sdělovat v důstojném prostředí!!!

Pomůžete?

Nadační fond Pavla Novotného vyhlašuje veřejnou sbírku určenou na vybudování edukační místnosti umístěné v Hematologicko-transfúzním oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Číslo transparentního účtu je:

94-4218494339/0800, VS: 05082021

v poznámce uveďte: "Edukační místnost SN Opava"


Web od Linelab.