Na pozici ombudsmana dochází ve Slezské nemocnici v Opavě ke změně. Dosavadní ombudsmanku Mgr. Lenku Hankovou vystřídá k 1. prosinci 2023 Mgr. Daniela Horáková.

Ta už v nemocnici působí v pozici zdravotně-sociálního pracovníka, k tomu od prosince přebírá pracovní náplň ombudsmana a bude k dispozici denně v pracovní době. Posláním ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocnice v případě, kdy se pacienti či jejich příbuzní dovolávají svých práv. Pomoc a rady ombudsmana může využít také zaměstnanec SNO.

“Velice děkuji za léta práce, které v pozici ombudsmanky odvedla ve Slezské nemocnici Mgr. Lenka Hanková, současně přeji její nástupkyni mnoho pracovních úspěchů v pozici, která je důležitou zpětnou vazbou každé nemocnici,” uvedl ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.

 


Web od Linelab.