Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY - pavilon B
   
Primář: MUDr. Hrbáč Jiří
553 766 480
jiri.hrbac@nemocnice.opava.cz
   
   
Vrchní sestra: Muchová Marie
553 766 482
marie.muchova@nemocnice.opava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře MUDr. Böhm Tomáš 553 766 481
příjmová ambulance   553 766 483
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Oddělení nukleární medicíny je umístěno v pavilonu B v blízkosti vchodu z Olomoucké ulice.

Provádí diagnostická vyšetření i léčebné zákroky pomocí radionuklidů občanům regionů Opava, Bruntál, Jeseník, i pro zdravotnická zařízení vzdálenějších regionů. Některá specializovaná vyšetření provádíme jako jediné pracoviště v Moravskoslezském kraji.

Provoz oddělení je ambulantní, jednosměnný.

  Ordinační hodiny Provozní doba
PO 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
ÚT 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
ST 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
ČT 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
6:30 - 14:00 6:00 - 14:30

Oddělení nukleární medicíny je členěno do tří organizačně provozních jednotek, jejichž chod zajišťuje multioborový tým zdravotnických pracovníků specialistů v oboru nukleární medicíny, tvořený lékaři, fyziky, farmaceuty, zdravotními sestrami a radiologickými asistenty.

Na ambulantním úseku probíhá veškerý pohyb pacientů, jsou zde prováděny ošetřovatelské, diagnostické a léčebné výkony, k čemuž slouží dvě moderní tomografické a jedna hybridní gamakamera SPECT/CT.

Radiofarmaceutický úsek připravuje ve speciálně upravených čistých prostorách laboratoře individuálně vyráběné léčebné prostředky – radiofarmaka pro parenterální i perorální aplikace.

Technicko fyzikální úsek zajišťuje správnost funkce přístrojů a zařízení k detekci ionizujícího záření, je po věřený dohledem nad nakládáním se zdroji ionizujícího záření.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

Zdravotní služby poskytované na ONM jsou prováděny v souladu s koncepcí oboru na základě písemného informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Naším záměrem je podat Vám základní informace o poskytovaných zdravotních službách na oddělení nukleární medicíny, o tom, co Vás zde čeká, jaký čas zde přibližně strávíte a také jak se máte k vyšetření připravit ještě před příchodem na naše oddělení.

Nukleární medicína používá k vyšetření funkce orgánů lidského těla radioaktivní látky. Radiofarmaka jsou látky netoxické, většinou nealergizující. Radiační zátěž organizmu je nízká, zpravidla nižší či stejná jako u běžného rentgenového vyšetření. Pro rychlejší vyloučení radionuklidu z organizmu doporučujeme zvýšit příjem tekutin po vyšetření. Vyšetření pomocí radiofarmak mohou absolvovat všechny věkové kategorie včetně kojenců. V případě těhotenství a kojení se vyšetření provádí, pouze je-li nezbytně nutné.

Vyšetření je neinvazivní, spočívá v aplikaci malého množství radionuklidu nejčastěji do žíly, také vypitím či inhalačně (vdechováním). Následně je pacient uložen pod přístroj (scintilační gamakameru), kde je snímán obraz vyšetřovaného orgánu (scintigrafie). Získaná data ze scintilační gamakamery se ukládají do databáze počítače. Posléze jsou lékařem oddělení vyhodnocovány. Výsledek scintigrafie je odeslán požadujícímu lékaři.

Každé vyšetření má různou délku trvání. Čas mezi injekcí a vlastním provedením vyšetření je různý v závislosti na vyšetřovaném orgánu. Radionuklidy jsou pro Vás připraveny v den vyšetření na určitou hodinu. Jejich použitelnost je časově velmi omezena, proto se dostavte k vyšetření včas! Kromě žádanky k vyšetření a průkazu zdravotní pojišťovny přiberte seznam léků, které pravidelně užíváte, eventuálně si je vezměte s sebou. Nezapomeňte na jídlo a tekutiny, případně knihu či časopis ke zpříjemnění čekání.

Laboratorní příručka Spektrum poskytované péče
PŘEHLED O POSKYTOVANÝCH VYŠETŘENÍCH

V přehledném výčtu prováděných vyšetření informujeme o nezbytné přípravě pacienta před daným typem vyšetření ještě před příchodem na oddělení nukleární medicíny. Orientační dobou trvání je myšlen čas, jaký vyšetření přibližně zabere a je třeba zdůraznit, že scintigrafie je diagnostickou metodou vyšetření funkce určitého orgánu a jako taková má u každého pacienta individuální průběh.

Každý typ vyšetření může být různě modifikován a vyžaduje různě dlouhou dobu nezbytnou k jeho provedení. Proto jsou uvedené časy vyšetření velmi orientační.

Mezi jednotlivými fázemi tráví pacienti volný čas dle vlastního uvážení, mohou se vrátit domů, do práce.

Pro pacienty ze vzdálených míst, hůře pohyblivé či jen déle čekající je k dispozici útulná čekárna, kde si v klidu mohou číst, sledovat televizní program nebo jen tak odpočívat.


 
   
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924