OPAVA 20. 3. 2015 – V posledních týdnech se mezi návštěvníky areálu opavské nemocnice, ale také jejich zaměstnanci stalo velmi diskutovaným tématem kácení stromů. Proč se kácejí tak krásné urostlé stromy, kdo to přikázal, není to škoda? Nejde o neřízené kácení, právě naopak. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků v areálu nemocnice se její vedení rozhodlo využít dotačního titulu a zahájit proces revitalizace zeleně.

 

V rámci revitalizace zeleně v areálu Slezské nemocnice v Opavě  byla provedena příprava realizace, a to inventarizace zeleně a hodnocení současného stavu provozní bezpečnosti dřevin. Na základě terénního průzkumu pak bylo navrženo řešení; konkrétně kácení dřevin v areálu a ošetření vybraných ponechaných dřevin různými typy řezů, stejně jako nová výsadba.

Nové výsadby jsou navrženy v celém areálu nemocnice. Celkem bude vysazeno 67 stromů, 16 solitérních keřů a 2600 keřů ve skupinách keřů. Jako kosterní druhy pro výsadby byly vybírány domácí druhy dřevin, případně vzhledem k prostorovým možnostem jejich méně vzrůstné kultivary. Na plochách, po odstranění keřových skupin, je navrženo založení nového parkového trávníku. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti návštěvníkům areálu nemocnice, stejně jako vytvoření příjemného prostředí.

Projekt Revitalizace zeleně v areálu Slezské nemocnice v Opavě zahrnuje provedení prací v celkové částce 1 643 180 Kč. Z toho je 25 % hrazeno z vlastních zdrojů SNO, 5 % ze státního rozpočtu a 70% z Operačního programu životního prostředí. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí.

Daniel Svoboda,
tiskový mluvčí SNO

 

Certifikát kvality a bezpečí  Portál pacienta

Smluvní zdravotní pojišťovny

Partneři nemocnice

REGION OPAVSKO — Nejčtenější noviny na Opavsku
E-ZAK Moravskoslezský kraj
Slezská univerzita v Opavě
Statutární město Opava
Střední zdravotnická škola Opava

Web od Linelab.